Hvordan blir Millboard terrasebord laget?

I forrige måned så vi på et av de mest stilte spørsmålene våre: «Hva er Millboard laget av?». Etter suksessen med det stykket, bestemte vi oss for en oppfølger: ‘Hvordan blir Millboard terrassebord laget?’ Det overrasker mange å lære at hvert eneste bord av Millboard terrassebord produseres i eget regi, på vår fabrikk i Ryton, […]

januar 11, 2019

I forrige måned så vi på et av de mest stilte spørsmålene våre: «Hva er Millboard laget av?». Etter suksessen med det stykket, bestemte vi oss for en oppfølger: ‘Hvordan blir Millboard terrassebord laget?’

Det overrasker mange å lære at hvert eneste bord av Millboard terrassebord produseres i eget regi, på vår fabrikk i Ryton, Warwickshire.

Vi bruker virkelige tømmer for å lage former for samlingene våre, og hvert bord er valgt ut av administrerende direktør, Jerry Douglas. Hans fokus på detaljer er nøkkelen til utseendet på det ferdige produktet. Han går gjennom hundrevis av prøver til han finner et stykke av tilstrekkelig lengde med en enestående kombinasjon av karakteristiske korn og mønstre.

 

Once the timber masters have been curated, we focus on bringing the boards to life. From the initial laying of the unique Lastane surface, right through to the pouring of fibre-reinforced resin-mineral filler, we focus on achieving the finest quality of finish. Our respect for authenticity permeates every detail and this is why many of our processes are carried out by hand.

For example, once the boards have set in their moulds, our craftsmen hand-colour each individual piece to create an authentic wood finish. We know that deploying technology for some procedures can be beneficial but we have great respect for the skilled eye of an artist and are therefore committed to the hand-colouring system. The resulting true-to-life shades speak for themselves.

So, you can see that every step of the journey is characterised by accuracy and artisan methods. Our vision was to replicate the authentic beauty of natural wood in a material that outperforms wood in functionality and durability. This underpins our ongoing creation of the ultimate decking material.

Contact us today for a free sample to physically feel the grain and to view the expertly applied colouring for yourself!

 

Når tømmeret er satt sammen, fokuserer vi på å bringe bordene til live. Fra det første laget av den unike Lastane-overflaten, og når fiberforsterket harpiks-mineraler helles i, fokuserer vi på å oppnå den fineste kvaliteten på resultatet. Vår respekt for autentisitet gjennomsyrer alle detaljer, og det er grunnen til at mange av prosessene våre blir utført for hånd.

Når for eksempel bordene er satt i formene sine, håndfarger våre håndverkere hver enkelt del for å lage en autentisk tre-finish. Vi vet at det kan være fordelaktig å benytte teknologi for noen prosedyrer, men vi har stor respekt for en kunstners dyktige øye og er derfor opptatt av det håndfargede systemet. De resulterende naturtro nyansene taler for seg selv.

Så, du kan se at hvert steg på reisen er preget av nøyaktighet og håndverksmetoder. Vår visjon var å gjenskape den autentiske skjønnheten til naturlig treverk i et materiale som overgår treverket i funksjonalitet og holdbarhet. Dette underbygger vår pågående dannelse av de ultimate terrassebord.

Kontakt oss i dag for en gratis prøve for å fysisk kjenne kornene og selv se den fagmessig anvendte fargingen.