Garantiregistrering

Hos Millboard vet vi at bare de beste vil levere. Dette er grunnen til at våre terrassebord er produsert til en høy standard, og kvalitetssikring er nøkkelen her. Vår garanti gir deg trygghet om at vi vil stå ved vårt ord og vil holde oss til vilkårene som er fastsatt i dokumentet. Vi vil gi deg enten en 25 års boliggaranti eller en 5 års begrenset garanti, avhengig av bordenes monteringsanvendelse, så lenge det er registrert innen 90 dager etter monteringen og våre Durafix® fester er blitt brukt til å feste terrassebordene til bjelkelaget. Dette gjelder bare Millboard terrassebord, endekant og dekkbord (fascia).

Vennligst fyll ut detaljene nedenfor for å registrere Millboard: