Retningslinjer for personvern

Vi ber deg om å lese denne personvernserklæringen nøye, da den inneholder viktig informasjon om hvem vi er, hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler personlig informasjon, dine rettigheter i forhold til din personlige informasjon og om hvordan du kontakter oss og tilsynsmyndigheter, i tilfelle du har en klage.

Hvem vi er

Millboard Company Limited samler inn, bruker og er ansvarlig for visse personopplysninger om deg. Når vi gjør det, er vi regulert i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen som gjelder over hele EU, og vi er ansvarlige som ‘kontrollør’ av den personlige informasjonen etter disse lovene.

Den personlige informasjonen vi innhenter og bruker

Informasjon innhentet av oss

I vår forretningsvirksomhet som produsenter og leverandører av Millboard terrassebord og relaterte produkter, samler vi inn følgende personopplysninger når du gir dem til oss:

Information hentet fra andre kilder

Vi innhenter også personlig informasjon fra andre følgende kilder:

Hvordan vi bruker din personlige informasjon

Hvem vi deler din personlige informasjon med

Vi vil bare dele kundens personlige informasjon med tredjepart som du ber oss om å handle med på dine vegne (f.eks. utbyggere, arkitekter) eller med leveringstjeneste som vi bruker for å levere produkter til deg.

Vi deler ikke rutinemessig ut informasjon fra leverandør og vil bare gjøre det for å komme med en anbefaling eller der en kunde ber oss om leverandørens detaljer i forbindelse med et produkt vi har levert dem.

Vi deler ikke informasjon om markedsføringskontakter.

Vi vil dele personlig informasjon med rettshåndhevelse eller andre myndigheter hvis det kreves av gjeldende lov.

Vi vil ikke dele din personlige informasjon med noen annen tredjepart.

Hvorvidt informasjon må gis av deg, og i så fall hvorfor

Hvis du er kunde, trenger vi ditt navn og annen kontaktinformasjon for å gjøre det mulig for oss å behandle din bestilling eller forespørsel. Vi trenger bankinformasjonen din når den informasjonen er nødvendig for å motta betaling fra deg. Vi vil informere deg spesifikt hvilken informasjon vi trenger når det samles inn informasjon fra deg.

Hvor lenge din personlige informasjon blir beholdt

 

Årsaker til at vi kan samle inn og bruke din personlige informasjon

 

Enhver uforespurt kontakt ved elektronisk kommunikasjon til noen personlig (ikke forretningsadresse), vil respektere dine personlige rettigheter til e-personvern ved å være begrenset til bruk av e-kontaktinformasjon som du ga oss i forbindelse med leveransen vår til deg av tjenester som du betalte oss for eller forhørte deg om tidligere, og vil være begrenset til de samme eller lignende varer og tjenester.

Konsekvenser av vår bruk av din personlige informasjon

Vi tror ikke det er sannsynlig at det vil være noen alvorlige konsekvenser av vår bruk av din personlige informasjon. De potensielle konsekvensene vi har identifisert er:

Overføring av informasjonen din ut av EØS

Vi har ikke til hensikt at noen form for behandling av personlig informasjon fra oss vil innebære at den blir overført utenfor EU.

Dine rettigheter

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen har du en rekke viktige rettigheter gratis. Oppsummert inkluderer disse rettigheter til:

 

For ytterligere informasjon om hver av disse rettighetene, inkludert omstendighetene de gjelder under, se Veiledning fra UK Information Commissioner’s Office (ICO) om enkeltpersoners rettigheter i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst:

Å beholde din personlige informasjon sikker

Vi har passende sikkerhetstiltak på plass for å forhindre at personlig informasjon går tapt, eller brukes eller fås tilgang til på en uautorisert måte. Vi begrenser tilgangen til din personlige informasjon til dem som har et ekte forretningsbehov for å vite om den. De som behandler informasjonen din vil bare gjøre det på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt.

Vi har også prosedyrer for å håndtere eventuell mistanke om brudd på datasikkerheten. Vi vil varsle deg og enhver relevant regulator om mistanke om brudd på datasikkerheten der vi er lovlig pålagt å gjøre det.

Hvordan å klage

Vi håper at vi kan løse alle spørsmål eller bekymringer du måtte ha om vår bruk av informasjonen din.

Den generelle databeskyttelsesforordningen gir deg også rett til å få inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i Den europeiske union (eller Det europeiske økonomiske området) der du jobber, normalt bor eller der påstått brudd på lovene om databeskyttelse oppstod.

Endringer i denne perosnvernerklæringen

Denne personvernserklæringen ble publisert i mai 2018 (V.1)

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, når vi gjør det, vil vi informere deg via vår hjemmeside.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernserklæringen eller informasjonen vi har om deg, vennligst kontakt: