Millboard serves an ace with Wimbledon’s redeveloped No. 1 Court Millboard serverer et ess med Wimbledons nyutviklede No. 1 Court

Millboard has added another prestigious project to its portfolio, after supplying 4,500 Enhanced Grain Golden Oak boards to the £70m renovation of Wimbledon’s iconic No. 1 Court. The project, led by high-profile contractors Sir Robert McAlpine, has seen the stadium completely overhauled, just in time for 2019’s exciting tennis tournament. The project’s architects redesigned No. […]

august 13, 2019

Millboard has added another prestigious project to its portfolio, after supplying 4,500 Enhanced Grain Golden Oak boards to the £70m renovation of Wimbledon’s iconic No. 1 Court. The project, led by high-profile contractors Sir Robert McAlpine, has seen the stadium completely overhauled, just in time for 2019’s exciting tennis tournament.

The project’s architects redesigned No. 1 Court to include a one-of-a-kind retractable roof. This key component is flanked by two new tiers containing 900 seats, taking the stadium’s capacity to 12,400. A new two-level public plaza has also been added to take the place of Court 19 alongside upgraded seating, concessions and catering.

Our boards were used to enhance the two new impressive tiers above the South East entrance. Enhanced Grain Golden Oak was selected to dress the open sided terraces and to provide a naturalistic but resilient exterior. Each board was shipped to Austria from the UK to be customised specifically for this build. Every single board was cut to exactly 60mm and fitted to aluminium meshes before being installed on the façade of the building.

Millboard’s contribution adds to a mammoth effort to bring together such a complex and innovative project prior to the opening ceremony. 2.2 million hours were worked to bring the Court to life and materials totalled 2,300 tons of steel, 130km of electrical cable and 40 miles of scaffolding.

No. 1 Court’s launch was broadcast live on the BBC earlier this summer and has played host to this year’s tournament which saw Simona Halep and Novak Djokovic take home the much-coveted silverware!

 

Millboard har lagt til et annet prestisjetungt prosjekt til porteføljen sin, etter å ha levert 4500 «Enhanced Grain Golden Oak» bord til 70 millioner pund i forbindelse med renoveringen av Wimbledons «No. 1 Court». Prosjektet, ledet av høyprofilerte entreprenør Sir Robert McAlpine, kom i mål akkurat i tide til 2019s spennende tennisturnering.

Prosjektets arkitekter redesignet stadionen for å inkludere et unikt uttrekkbart tak. Denne viktige komponenten er innesluttet av to nye nivåer som inneholder 900 seter, og tar stadionens kapasitet til 12 400. En ny to-nivås offentlig plass er også lagt til for å tilpasse «Court 19» med oppgraderte sitteplasser, konsesjoner og matservering.

Bordene våre ble brukt til å forbedre de to nye imponerende plattåene over inngangen til Sørøst. Enhanced Grain Golden Oak ble valgt for å kle de åpne terrassene og for å gi et naturalistisk, men spenstig ytre. Hvert bord ble sendt til Østerrike fra Storbritannia for å tilpasses spesielt for dette prosjektet. Hvert eneste bord ble kuttet til nøyaktig 60 mm og montert på aluminiumsnett før de ble montert på bygningens fasade.

Millboards bidrag har innebært en enorm innsats for å samle sammen et så komplekst og innovativt prosjekt før åpningsseremonien. Det ble jobbet 2,2 millioner timer for å få det ferdigstilt og materialer for til sammen 2.300 tonn stål, 130 km elektrisk kabel og 40 mil stillas.

Lanseringen av «No. 1 Court» ble sendt direkte på BBC den sommeren og stadionen har vært oppvarter for årets turnering hvor vi fikk se Simona Halep og Novak Djokovic ta med seg det ettertraktede sølvtøyet!