Ansvarsfraskrivelse

Millboard Company Ltd (heretter kjent som Millboard) videoer kan inneholde råd, meninger, instruksjoner og uttalelser fra Millboard og / eller annen leverandør av innhold og informasjon. Dette innholdet er ment å brukes som en generell retningslinje og kun til informasjonsformål. Du bruker videoen og innholdet på egen risiko. Selv om vi vil forsøke å holde informasjonen oppdatert, oppfordrer vi deg sterkt til å konsultere en profesjonell eller annen myndighet innen det aktuelle feltet før du bruker noe av innholdet. I den utstrekning loven tillater det, yter Millboard ingen uttalelser, garantier eller betingelser av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til informasjonen eller innholdet som er inkludert i videoen. Millboard fraskriver seg også uttrykkelig alle representasjoner, garantier eller betingelser av noe slag, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte representasjoner, garantier eller vilkår for egnethet for et bestemt formål og de som oppstår fra et handlingsforløp eller bruk.

 

Millboard aksepterer ikke ansvar for noen klager, tap, krav eller skader av noe slag (enten slike klager, tap, krav eller skader var forutsigbare, kjent eller liknende) som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av informasjonen, innholdet eller materialer som er inkludert i denne videoen, inkludert uten begrensning, indirekte eller konsekvent tap eller skade, og om de blir informert eller ikke om muligheten for et slikt krav, tapskrav eller skader og om de oppstår i erstatning (inkludert uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte.

Oktober 2018